021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

فیلم آموزشی شیمی یازدهم – صفحه ۱ تا ۱۴ – تدریس در قلمچی


در این فیلم آموزشی ، صفحه‌ی ۱ تا ۱۴ کتاب شیمی یازدهم توسط استاد ساسان اسماعیل پور در استودیوی قلمچی تدریس می‌شود. این جلسه، با توضیح در مورد خواص فلزها ، شبه فلزها و نافلزها و تغییر خصلت فلزی و نافلزی در یک گروه و در یک دوره از جدول دوره ای عنصرها شروع می‌شود.

سپس با معرفی شعاع اتمی و تغییر آن در عناصر جدول دوره ای ، به واکنش پذیری عنصرها پرداخته می شود.

تغییر شعاع اتمی در یک گروه و دوره

همچنین تست هایی که در این جلسه حل می‌شود از آزمون‌های قلمچی انتخاب شده است. در ادامه تعدادی از تست ها قرار داده شده است.

تست آزمون قلمچی 5 مهر 98

 

تست آزمون قلمچی 4 مرداد 98

برای دانلود جزوه ی مربوط به این جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

جزوه شیمی یازدهم – صفحه ی ۱ تا ۱۴ – تدریس در قلمچی      دانلود

برای دیدن همه‌ی فیلم‌های آموزشی استاد اسماعیل پور بر روی عبارت معلم شیمی کلیک کنید.


نظرات