021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

فیلم آموزشی شیمی دوازدهم – صفحه ۱ تا ۱۳- تدریس در قلمچی


این فیلم آموزشی برای آزمون ۲۰ مهر قلمچی ضبط شده است. در این ویدیوی یک ساعته، پس از تدریس صفحه‌ی ۱ تا ۱۳ کتاب درسی، تست‌های کنکور سراسری و قلمچی مربوط به مباحث آزمون حل و بررسی می‌شود.

در این جلسه به سوالات زیر پاسخ داده می‌شود:

  • انحلال مواد قطبی و ناقطبی چگونه است؟
  • فرمول و قطبیت اتیلن گلیکول، بنزین، نمک خوراکی، روغن زیتون، وازلین و اوره به چه صورت است؟
  • فرمول و ساختار اسید چرب و استر بلند زنجیر چه تفاوتی دارند؟
  • صابون چگونه تولید می‌شود؟
  • صابون چگونه باعث پاک کنندگی می‌شود؟
  • عملکرد صابون در آب سخت چگونه است؟
  • تفاوت صابون با پاک کننده غیر صابونی چیست؟
  • پاک کننده خورنده در چه زمانی استفاده می‌شود؟

در قسمت حل تست این جلسه، به سوالاتی مثل تست زیر پاسخ داده می‌شود.

این فیلم آموزشی برای آزمون 20 مهر قلمچی ضبط شده است. در این ویدیوی یک ساعته، پس از تدریس صفحه‌ی 1 تا 13 کتاب درسی، تست‌های کنکور سراسری و قلمچی مربوط به مباحث آزمون حل و بررسی می‌شود.

 

دیدن این فیلم به همه‌ی دانش آموزان دوازدهمی و پشت کنکوری توصیه می‌شود. همچنین اگر معلم شیمی هستید، از شما برای دیدن این فیلم آموزشی دعوت میکنم.


نظرات