021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

فیلم آموزشی شیمی دهم – صفحه ۱۹ تا ۴۰ – تدریس در قلم چی


فیلم آموزشی شیمی دهم که توسط استاد ساسان اسماعیل پور در پاییز سال ۹۷ در استودیوی قلمچی ضبط شده است، در این ویدئو مباحثی همچون طیف نشری خطی ، مدل کوانتومی اتم ، توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها ، قاعده آفبا ، آرایش الکترونی اتم ، الکترون های ظرفیتی ، ساختار اتم و رفتار آن توضیح داده می‌شود.

همچنین علاوه بر تدریس کامل ، تستهایی همانند موارد زیر به صورت تشریحی حل می شود.

تست شیمی دهم

تست شیمی دهم

جزوه ی این جلسه هم با عنوان “جزوه شیمی دهم – صفحه ۱۹ تا ۴۰ – تدریس در قلمچی” در قسمت جزوه آموزشی سایت قرار گرفته است.

با این ویدئو تدریس ، در قالب ۳ فیلم آموزشی شیمی دهم ، فصل اول شیمی ۱ تمام شد.

برای مشاهده‌ی همه‌ی فیلم‌های آموزشی استاد اسماعیل پور بر روی عبارت معلم شیمی کنکور کلیک کنید.


نظرات