جزوه قدر هدایای زمینی را بدانیم (1) همراه با تست‌های کنکور

بخش اول جزوه‌ی قدر هدایای زمینی را بدانیم که برای دانش آموزان کنکوری دبیرستان یارا تهیه شده است. محتوای این جزوه در دو جلسه‌ی نکته و تست در تابستان 98 توسط استاد اسماعیل پور ارائه شد.

در یک دوره، شعاع اتمی عنصرها از چپ به راست کاهش می یابد؛ زیرا در یک دوره، تعداد لایه های الکترونی ثابت می ماند در حالی که تعداد پروتون های هسته افزایش می یابد. با افزایش تعداد پروتون‌ها، نیروی جاذبه‌ای که هسته به الکترون‌ها وارد می‌کند افزایش یافته و بدین ترتیب شعاع اتم کاهش می‌یابد.

هر چه یک عنصر تمایل بیش‌تری برای تبادل الکترون داشته باشد، فعالیت شیمیایی آن عنصر بیش‌تر بوده و خصلت فلزی یا نافلزی بیش‌تری دارد.

هرچه شعاع اتمی یک فلز بزرگ‌تر باشد، آسان‌تر الکترون از دست می‌دهد.

نافلزها در واکنش‌های شیمیایی برخلاف فلزها تمایل دارند با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل شوند.

در این عناصر میان فعالیت شیمیایی و شعاع اتمی رابطه‌ی عکس وجود دارد. در یک گروه از بالا به پایین با افزایش شعاع اتمی، واکنش پذیری کم‌تر می‌شود.

اغلب عنصرها در طبیعت به شکل ترکیب یافت می‌شوند، هرچند برخی نافلزها مانند اکسیژن، نیتروژن و گوگرد و برخی فلزها مانند نقره، مس، پلاتین و طلا نیز به شکل آزاد در طبیعت وجود دارند.

عنصرهای سدیم، کلسیم و منگنز در طبیعت به صورت کانی‌های سدیم کلرید، کلسیم کربنات و منگنز (II) کربنات و عنصر گوگرد در طبیعت به صورت خالص وجود دارد.

واکنش‌پذیری هر عنصر به معنای تمایل اتم آن به انجام واکنش شیمیایی است. هرچه واکنش پذیری اتم‌های عنصری بیشتر باشد، در شرایط یکسان تمایل آن برای تبدیل شدن به ترکیب بیشتر است.

هرچه فلز فعال‌تر باشد، میل بیشتری به ایجاد ترکیب دارد و ترکیب‌هایش پایدارتر از خودش است. به دیگر سخن هرچه واکنش پذیری فلزی بیشتر باشد، استخراج آن فلز دشوارتر است.

به طور کلی در هر واکنش شیمیایی که به طور طبیعی انجام می شود، واکنش پذیری فراورده‌ها از واکنش دهنده‌ها کمتر است.


نظرات