021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

  جزوه شیمی یازدهم – صفحه‌ی ۱۴ تا ۲۲ – تدریس در قلمچی

دانش آموزان عزیز؛ اگر در دانلود فایل جزوه مشکلی داشتید، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود جزوه های آموزشی استاد اسماعیل پور

 

جزوه شیمی یازدهم ، صفحات ۱۴ تا ۲۲ کتاب درسی که در مورد فلزات واسطه، واکنش پذیری و استخراج آهن توضیح می‌دهد. این جزوه، فایل pdf ویدئو تدریس استاد ساسان اسماعیل پور در قلمچی است. تست‌های مرتبط با این مباحث از آزمون‌های قلمچی در آن قرار گرفته است.

 

جزوه‌ی شیمی یازدهم ، صفحات 14 تا 22 کتاب درسی که در مورد فلزات واسطه، واکنش پذیری و استخراج آهن توضیح می‌دهد. این جزوه، فایل pdf ویدئو تدریس استاد ساسان اسماعیل پور در قلمچی است. تست‌های مرتبط با این مباحث از آزمون‌های قلمچی در آن قرار گرفته است.


نظرات