جزوه شیمی دوازدهم – صفحه‌ی 13 تا 28 – تدریس در قلمچی

جزوه شیمی دوازدهم ، که محتوای آن شامل توضیح در مورد اسیدها و بازها، رسانایی الکتریکی، درجه یونش، ثابت یونش و pH است. این جزوه، فایل pdf ویدئو تدریس استاد اسماعیل پور در قلمچی است. همچنین تستهای کنکور سراسری و آزمونهای قلمچی در آن قرار دارد.

 

 

جزوه شیمی دوازدهم ، که محتوای آن شامل توضیح در مورد اسیدها و بازها، رسانایی الکتریکی، درجه یونش، ثابت یونش و pH است. این جزوه، فایل pdf ویدئو تدریس استاد اسماعیل پور در قلمچی است. همچنین تستهای کنکور سراسری و آزمونهای قلمچی در آن قرار دارد.


نظرات