021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

  جزوه شیمی دوازدهم – صفحه‌ی ۱۳ تا ۲۸ – تدریس در قلمچی

دانش آموزان عزیز؛ اگر در دانلود فایل جزوه مشکلی داشتید، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود جزوه های آموزشی استاد اسماعیل پور

 

جزوه شیمی دوازدهم ، که محتوای آن شامل توضیح در مورد اسیدها و بازها، رسانایی الکتریکی، درجه یونش، ثابت یونش و pH است. این جزوه، فایل pdf ویدئو تدریس استاد اسماعیل پور در قلمچی است. همچنین تستهای کنکور سراسری و آزمونهای قلمچی در آن قرار دارد.

 

 

جزوه شیمی دوازدهم ، که محتوای آن شامل توضیح در مورد اسیدها و بازها، رسانایی الکتریکی، درجه یونش، ثابت یونش و pH است. این جزوه، فایل pdf ویدئو تدریس استاد اسماعیل پور در قلمچی است. همچنین تستهای کنکور سراسری و آزمونهای قلمچی در آن قرار دارد.


نظرات