021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

  جزوه شیمی دوازدهم -صفحه‌ی ۱ تا ۱۳-تدریس در قلمچی

جزوه‌ی پیش‌رو، فایل pdf ویدئو تدریس شیمی دوازدهم آزمون ۱۹ مهر قلمچی است که توسط ساسان اسماعیل پور در استودیوی قلمچی ضبط شده است. تاریخ انتشار ویدئو در سایت قلمچی ۱۳ مهر می‌باشد. از این جزوه در کنار تماشای فیلم‌های آموزشی قلمچی استفاده کنید.


نظرات