021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

  جزوه شیمی دهم – صفحه ۱۹ تا ۴۰ – تدریس در قلمچی

دانش آموزان عزیز؛ اگر در دانلود فایل جزوه مشکلی داشتید، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود جزوه های آموزشی استاد اسماعیل پور

کیهان زادگاه الفبای هستی

این جزوه مربوط به فصل کیهان زادگاه الفبای هستی از شیمی دهم است. صفحات ۱۹ تا ۴۰ کتاب درسی که به مدل کوانتومی و آرایش الکترونی می‌ پردازد.

به برخی از نکات این جزوه اشاره می‌کنیم:

  • شیمی‌دان‌ها به فرایندی كه در آن یك مادۀ شیمیایی با جذب انرژی، از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می دارد، نشر می‌گویند.
  • مدل بور با موفقیت توانست طیف نشری خطی هیدروژن را توجیه كند اما توانایی توجیه طیف نشری خطی دیگر عنصرها را نداشت.
  • دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشری خطی دیگر عنصرها و نیز چگونگی نشر نور از اتم ها، ساختاری لایه ای برای اتم (مدل کوانتومی اتم) ارائه کردند.
  • مطابق قاعده آفبا، هنگام افزودن الکترون به زیرلایه‌ها، نخست زیرلایه‌های نزدیکتر به هسته پر می‌شود که دارای انرژی كمتری است و سپس زیر لایه های بالاتر پر خواهد شد.
  • ترتیب پر شدن زیرلایه های الکترونی در اتم بر طبق قاعدۀ آفبا:

ترتیب پر شدن زیرلایه های الکترونی در اتم بر طبق قاعدۀ آفبا

  • لایۀ ظرفیت یک اتم، لایه ای است که الکترون‌های آن، رفتار شیمیایی اتم را تعیین می‌کند. به الکترون‌های این لایه، الکترون‌های ظرفیت اتم می‌گویند.
  • لوویس برای توضیح و پیش بینی رفتار اتم‌ها، آرایشی به نام الكترون – نقطه‌ای ارائه کرد كه در آن الكترون‌های ظرفیت هر اتم، پیرامون نماد شیمیایی آن با نقطه نمایش داده می‌شود.

مقاله‌ی زیر را از دست ندهید

لیست ۱۰ معلم شیمی برتر کنکور

به چند مورد از تست‌های جزوه اشاره می‌کنیم:

تست شیمی

تست شیمی

تست شیمی

 

برای مشاهده‌ی پروفایل استاد اسماعیل پور و دسترسی به لیست کامل جزوات و فیلم‌های آموزشی ایشان بر روی عبارت زیر کلیک کنید.

معلم خصوصی شیمی


نظرات