021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

  جزوه شیمی دهم – صفحه ۱۳ تا ۱۹- تدریس در قلمچی

جزوه شیمی دهم ، مربوط به صفحات ۱۳ تا ۱۹ کتاب درسی است که در آن در مورد جرم اتمی، جرم مولکولی و جرم مولی توضیح داده شده است. این جزوه، فایل pdf ویدئو تدریس استاد اسماعیل پور در قلمچی است. همچنین در این جزوه، تست‌های آزمون‌های قلمچی قرار داده شده است.

 

در این جزوه، در مورد جرم اتمی، جرم مولکولی و جرم مولی توضیح داده می‌شود.


نظرات