021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

  آزمون قلمچی – ۱۹ مهر ۹۷ – مطابق با آزمون ۲۰ مهر ۹۸

در این فایل سوالات و پاسخ آزمون ۱۹ مهر قلمچی در سال ۹۷ قرار داده شده است.

۱۰ تست از شیمی دوازدهم، ۲۰ تست از شیمی دهم و ۲۰ تست از شیمی یازدهم

این فایل برای آزمون دانش آموزان دوازدهم تجربی و ریاضی می‌باشد؛ اما با توجه به سطح بالاتر سوالات دهم و یازدهم آن نسبت به سوالات اختصاصی این مقاطع، استفاده از آن به دانش آموزان دهم و یازدهم توصیه می‌شود.


نظرات