آزمون قلمچی – 19 مهر 97 – مطابق با آزمون 20 مهر 98

در این فایل سوالات و پاسخ آزمون 19 مهر قلمچی در سال 97 قرار داده شده است.

10 تست از شیمی دوازدهم، 20 تست از شیمی دهم و 20 تست از شیمی یازدهم

این فایل برای آزمون دانش آموزان دوازدهم تجربی و ریاضی می‌باشد؛ اما با توجه به سطح بالاتر سوالات دهم و یازدهم آن نسبت به سوالات اختصاصی این مقاطع، استفاده از آن به دانش آموزان دهم و یازدهم توصیه می‌شود.


نظرات