021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

بایگانی‌ها: جزوه آموزشیجزوه شیمی دهم – صفحه ۱۹ تا ۴۰ – تدریس در قلمچی 764.60 KB جزوه شیمی دوازدهم – صفحه‌ی ۱۳ تا ۲۸ – تدریس در قلمچی 847.14 KB جزوه شیمی یازدهم – صفحه‌ی ۱۴ تا ۲۲ – تدریس در قلمچی 483.68 KB جزوه شیمی دهم – صفحه ۱۳ تا ۱۹- تدریس در قلمچی 751.72 KB آزمون قلمچی – ۱۹ مهر ۹۷ – مطابق با آزمون ۲۰ مهر ۹۸ 3.30 MB جزوه شیمی دوازدهم -صفحه‌ی ۱ تا ۱۳-تدریس در قلمچی 1,006.23 KB جزوه شیمی یازدهم-صفحه‌ی ۱ تا ۱۴-تدریس در قلمچی 767.58 KB جزوه شیمی دهم-صفحه‌ی ۱ تا ۱۳-تدریس در قلمچی 1.06 MB جزوه شیمی دوازدهم، مولکول‌ها در خدمت تندرستی، مبحث پاک کننده‌ها 972.88 KB جزوه خواص تناوبی عنصرها (نظام قدیم) همراه با تست‌های کنکور 892.73 KB جزوه ساختار اتم ( نظام قدیم ) همراه با تست‌های کنکور 1.3 MB جزوه پوشاک، نیازی پایان ناپذیر، طراح آزمون‌های قلمچی 645 KB جزوه در پی غذای سالم، همراه با بهترین تست‌های کنکور 1 MB جزوه قدر هدایای زمینی را بدانیم (۲) کلاس‌های کنکور 665 KB جزوه قدر هدایای زمینی را بدانیم (۱) همراه با تست‌های کنکور 687 KB جزوه شیمی دوازدهم – فصل اول – همراه با تست‌های کنکور 2.2 MB