021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

استاد عطار


میانگین امتیاز

از مجموع 0 رأی ثبت شده از 5

مدارک تحصیلی

پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

فعالیت‌های آموزشی در دو سال 97 و 98

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

* استاد زیست شناسی فیلم‌های آموزشی قلم چی در 2 سال 97 و 98

* طراح تست‌های زیست شناسی آزمون‌های قلم چی در 2 سال 97 و 98

* کارشناس برنامه‌های کنکوری تلویزیون در سال 98