021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

استاد قائد امینی


میانگین امتیاز

از مجموع 0 رأی ثبت شده از 5

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه علم و صنعت 1389 تا 1391

کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه اصفهان 1384 تا 1388

 

فعالیت‌های آموزشی در دو سال 97 و 98

مدرسه مفتح

* ریاضی هشتم و نهم از مهر 98 تا کنون

مدرسه فکر برتر

* ریاضی دهم و یازدهم از مهر 97 تا کنون

* ریاضی 1، 2 و 3 هنرستان از مهر 97 تا کنون

دبیرستان دکتر حسابی

* ریاضی نهم تیزهوشان از مهر 97 تا کنون

* هندسه نهم تیزهوشان از مهر 98 تا کنون

موسسه مبتکران شهر ری

* هندسه نهم تیزهوشان از مهر 98 تا کنون

مدرسه شریعتی

* ریاضی هفتم از مهر 97 تا کنون