021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

استاد اصفهانی


میانگین امتیاز

از مجموع 0 رأی ثبت شده از 5

مدارک تحصیلی

دکتری فیزیک از دانشگاه علم و صنعت 1397 تا 1401

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه علم و صنعت 1395 تا 1397

کارشناسی فیزیک از دانشگاه بین المللی امام خمینی - شهید بهشتی تهران 1389 تا 1393

 

فعالیت‌های آموزشی در دو سال 97 و 98

دانشگاه آزاد شهر قدس

* فیزیک عمومی از مهر 97 تا خرداد 98

مدرسه آفریش 2

* فیزیک ذوازدهم از مهر 98 تا کنون

مدرسه فرهنگ سازان

* فیزیک کنکور تجربی از مهر 97 تا خرداد 98