021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

همه چیز درباره کنکور ۹۹

همه چیز درباره کنکور ۹۹

کنکور سراسری برای ۵ رشته علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان و هنر سالانه یک بار در تیر ماه هر سال برگزار می شود. دانش آموزان پس از مشخص شدن رتبه ی کنکور در مرداد ماه از میان رشته محل های مختلف رشته ی مورد علاقه ی خود را انتخاب می کنند. در این میان رشته های ریاضی، تجربی و انسانی به عنوان رشته های اصلی و رشته های زبان و هنر به عنوان رشته ی شناور محسوب می شوند.

کنکور سراسری سال ۹۹ نیز همانند کنکور ۹۸ برای هر دو نظام آموزشی (نظام قدیم و نظام جدید) برگزار می شود، با این تفاوت که داوطلبان کنکور میتوانند نظام آموزشی امتحانی خود را هنگام ثبت نام کنکور انتخاب کنند. بر این اساس یک نوع سوال از منابع نظام قدیم برای داوطلبان این نظام آموزشی و یک نوع سوال از کتاب های نظام جدید برای داوطلبان این نظام آموزشی طراحی می شود.

در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ میزان تاثیر سوابق تحصیلی حداکثر ۳۰ درصد و با تاثیر مثبت اعمال خواهد شد.

 1. داوطلبانی که دیپلم خود را از سال ۸۴ به بعد دریافت کرده اند، شامل ۲۵ درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی خواهند شد. همچنین داوطلبانی که مدرک مقطع پیش دانشگاهی خود را از سال ۹۱ تا ۹۷ گرفته اند، شامل ۵ درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی می شوند.
 2. دانش آموزانی که دیپلم نظام جدید می گیرند، شامل ۳۰ درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی خواهند شد.

ثبت نام کنکور سراسری ۹۹ هم طبق سال های گذشته از طریق سایت سازمان سنجش انجام خواهد شد. تاریخ ثبت نام از ۱۶ بهمن شروع شده و تا ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت، گرچه تجربه ی سال های گذشته نشان داده است که این مدت حداقل یک هفته تمدید خواهد شد. داوطلبان هنگام ثبت نام هزینه ای به عنوان هزینه ی ثبت نام کنکور سراسری را باید پرداخت کنند.

سوالات آزمون سراسری در گروه های آزمون مختلف شامل دو دسته ی عمومی و تخصصی هستند. سوالات عمومی در هر یک از گروه های آزمایشی پنج گانه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی ارائه شده در جدول زیر در دفترچه ی شماره یک به داوطلب کنکور تحویل داده می شود.

تعداد سوالات و زمان پاسخگویی سوالات تخصصی گروه علوم ریاضی در دفترچه شماره ۲ مطابق جدول زیر در اختیار دانش آموز قرار می گیرد.

تعداد سوالات و زمان پاسخگویی سوالات تخصصی گروه علوم تجربی (بجز بهیاران شاغل و داوطلبان دارنده ی دیپلم بهیاری) در یک دفترچه (دفترچه شماره ۲) مطابق جدول زیر به دانش آموز داده می شود.

دفترچه آزمون داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز دیپلمه های علوم و معارف اسلامی دارنده مدرک پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی نظام جدید) در یک دفترچه و با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی مطابق جدول زیر به دانش آموز تحویل داده می شود.

سوالات اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در یک دفترچه با عنوان دفترچه شماره ۲ مطابق جدول زیر می باشد.

دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان های خارجی شامل یک دفترچه با عنوان دفترچه شماره ۲ با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی مطابق جدول زیر در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار می گیرد.

 

در ادامه به منابع سوالات کنکور ۹۹ در دو نظام آموزشی می پردازیم:

منابع سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، نظام قدیم

الف. دروس عمومی

زبان و ادبیات فارسی

 • ادبیات فارسی ۲
 • ادبیات فارسی ۳
 • زبان و ادبیات فارسی عمومی
 • ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)
 • زبان فارسی ۳ (تخصصی انسانی)
 • زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)

عربی

 • عربی ۲ (غیر علوم انسانی)
 • عربی ۲ (علوم انسانی)
 • عربی ۳ (غیر علوم انسانی)
 • عربی ۳ (علوم انسانی)

فرهنگ و معارف اسلامی

 • دین و زندگی ۲
 • دین و زندگی ۳
 • دین و زندگی پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

 • انگلیسی ۳
 • انگلیسی پیش دانشگاهی

ب. دروس تخصصی علوم ریاضی

ریاضیات

 • هندسه ۱
 • آمار و مدل سازی
 • هندسه ۲
 • ریاضی ۲
 • حسابان
 • جبر و احتمال
 • هندسه تحلیلی و جبر خطی
 • حساب دیفرانسیل و انتگرال
 • ریاضیات گسسته

فیزیک

 • فیزیک ۱
 • فیزیک ۲
 • فیزیک ۳ (ویژه ریاضی)
 • فیزیک پیش دانشگاهی (ویژه ریاضی)

شیمی

 • شیمی ۲
 • شیمی ۳
 • شیمی پیش دانشگاهی

پ. دروس تخصصی علوم تجربی

زمین شناسی

 • زمین شناسی سوم
 • علوم زمین پیش دانشگاهی

ریاضیات

 • هندسه ۱
 • ریاضی ۲
 • آمار و مدل سازی
 • ریاضی ۳ (ویژه تجربی)
 • ریاضیات عمومی ۱ و ۲

زیست شناسی

 • زیست شناسی دوم
 • زیست شناسی سوم
 • زیست شناسی پیش دانشگاهی

فیزیک

 • فیزیک ۱
 • فیزیک ۲
 • فیزیک ۳ (ویژه تجربی)
 • فیزیک پیش دانشگاهی (ویژه تجربی)

شیمی

 • شیمی ۲
 • شیمی ۳
 • شیمی پیش دانشگاهی

د. دروس تخصصی علوم انسانی

ریاضیات

 • ریاضی ۱
 • آمار و مدل سازی
 • ریاضی سوم (ویژه انسانی)
 • ریاضی پایه (پیش دانشگاهی)

اقتصاد

 • اقتصاد

زبان و ادبیات فارسی

 • تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱
 • تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲
 • آرایه های ادبی
 • ادبیات فارسی (ویژه انسانی)

عربی

 • عربی ۲ (ویژه انسانی)
 • عربی ۳ (ویژه انسانی)
 • عربی پیش دانشگاهی

تاریخ

 • تاریخ ایران و جهان ۱
 • تاریخ ایران و جهان ۲
 • تاریخ شناسی

جغرافیا

 • جغرافیای ۱
 • جغرافیای ۲
 • جغرافیای پیش دانشگاهی

علوم اجتماعی

 • جامعه شناسی ۱
 • جامعه شناسی ۲
 • علوم اجتماعی (جامعه شناسی نظام جهانی)

فلسفه

 • فلسفه
 • فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)

منطق

 • منطق

روان شناسی

 • روان شناسی

منابع سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، نظام جدید

الف. دروس عمومی

زبان و ادبیات فارسی

 • فارسی ۱
 • فارسی ۲
 • فارسی ۳

عربی

 • عربی زبان قرآن ۱
 • عربی زبان قرآن ۲
 • عربی زبان قرآن ۳
 • عربی زبان قرآن ۱ (ویژه انسانی)
 • عربی زبان قرآن ۲ (ویژه انسانی)
 • عربی زبان قرآن ۳ (ویژه انسانی)

فرهنگ و معارف اسلامی

 • دین و زندگی ۱
 • دین و زندگی ۲
 • دین و زندگی ۳
 • دین و زندگی ۱ (ویژه انسانی)
 • دین و زندگی ۲ (ویژه انسانی)
 • دین و زندگی ۳ (ویژه انسانی)

زبان انگلیسی

 • انگلیسی ۱
 • انگلیسی ۲
 • انگلیسی ۳

ب. دروس تخصصی علوم ریاضی

ریاضیات

 • ریاضی ۱
 • هندسه ۱
 • هندسه ۲
 • آمار و احتمال
 • حسابان ۱
 • حسابان ۲
 • هندسه ۳
 • ریاضیات گسسته

فیزیک

 • فیزیک ۱
 • فیزیک ۲
 • فیزیک ۳

شیمی

 • شیمی ۱
 • شیمی ۲
 • شیمی ۳

پ. دروس تخصصی علوم تجربی

زمین شناسی

 • زمین شناسی

ریاضیات

 • ریاضی ۱
 • ریاضی ۲
 • ریاضی ۳

زیست شناسی

 • زیست شناسی ۱
 • زیست شناسی ۲
 • زیست شناسی ۳

فیزیک

 • فیزیک ۱
 • فیزیک ۲
 • فیزیک ۳

شیمی

 • شیمی ۱
 • شیمی ۲
 • شیمی ۳

د. دروس تخصصی علوم انسانی

ریاضیات

 • ریاضی و آمار ۱
 • ریاضی و آمار ۲
 • ریاضی و آمار ۳

اقتصاد

 • اقتصاد

زبان و ادبیات فارسی

 • علوم و فنون ادبی ۱
 • علوم و فنون ادبی ۲
 • علوم و فنون ادبی ۳

زبان عربی

 • عربی زبان قرآن ۱
 • عربی زبان قرآن ۲
 • عربی زبان قرآن ۳

تاریخ

 • تاریخ ۱
 • تاریخ ۲
 • تاریخ ۳

جغرافیا

 • جغرافیای ایران
 • جغرافیای ۲
 • جغرافیا ۳ (کاربردی)

علوم اجتماعی

 • جامعه شناسی ۱
 • جامعه شناسی ۲
 • جامعه شناسی ۳

فلسفه

 • فلسفه
 • فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)

منطق

 • منطق

روان شناسی

 • روان شناسی

برای دیدن حذفیات منابع سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ در دو نظام آموزشی قدیم و جدید بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

حذفیات کنکور ۹۹ نظام قدیم

حذفیات کنکور ۹۹ نظام جدید

 


نظرات