021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

با وویجر و مأموریت غیر ممکن آن آشنا شوید!

وویجر ۱ و ۲ نام دو فضاپیما است که در سال ۱۹۷۷ میلادی توسط ناسا برای شناخت بیشتر سامانۀ خورشیدی به فضا پرتاب شد.

دو فضاپیما مأموریت داشتند با گذر از کنار سیاره های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون، شناسنامۀ فیزیكی و شیمیایی آنها را تهیه کنند و بفرستند، اما بعد از انجام مأموریت به سوی فضای بیرونی سامانه خورشیدی حرکت کردند. سال ۲۰۱۳  ناسا رسماً خروج وویجر ۱ از منظومه شمسی را تأیید کرد.

دانشمندان می‌گویند که انرژی کافی برای کار کردن فضاپیما و همه ابزارهای علمی آن تا سال ۲۰۲۰ وجود دارد. اما پس از آن، وویجر با سرعت فعلی خود تا ابد به حرکت خود ادامه خواهد داد. گرچه با توجه به اینکه دیگر سیگنالی از فضاپیما ارسال نخواهد شد، ما قادر به تشخیص موقعیت آن در فضا نخواهیم بود.

وویجر با سرعت ۶۰ هزار کیلومتر بر ساعت در فضا به مسیر خود ادامه خواهد داد تا شاید پس از همه‌ی خدماتی که به گسترش علم ما نسبت به جهان کرد، آخرین مأموریت خود را هم به اتمام برساند؛ اتفاقی که بیشتر شبیه به رویاست تا یک مأموریت علمی؛ بله! نوبت “صفحه‌ی طلایی وویجر” است.

صفحه‌ی طلایی وویجر شامل مجموعه‌ای از صداها، تصاویر، آواهایی از طبیعت، قطعات موسیقی از فرهنگ‌های مختلف انسانی، سلام به ۵۹ زبان مختلف و پیام‌های گوناگون است؛ تا اگر تمدنی شکل گرفته باشد در آن سوی جهان، بدانند که ما برای یک اجتماع وسیع‌تر مشتاق هستیم.

یکی از زبان‌هایی که پیام خوشامدگویی آن در صفحه قرار داده شده‌است زبان فارسی است؛ متن پیام وویجر به زبان فارسی برای جهانیان این گونه است:

«درود بر ساکنین ماوراء آسمان‌ها، بنی‌آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چون عضوی به‌درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.»

در فصل اول شیمی دهم، کیهان زادگاه الفبای هستی، به وویجر و ماموریت آن پرداخته شده است.


نظرات